#}

Michel Angelolaan 66
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wijzigen van de verdeling van woningen om 2 appartementen 1 kamer en 1 appartement 3 kamers te inrichten, bouwen van een dakkapel aan de achterkant van het dak, en inrichten van een terras op de 3de verdieping (in overeenstermming brengen)

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 4 januari 2024 tot donderdag 18 januari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 289 m² 357 m² Ontbrekend gegeven 68 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1898067
Gemeentelijke referentie M361/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 13-04-2023
Bijkomende elementen 14-09-2023
Volledig dossier 08-12-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 04-01-2024
Einde van openbaar onderzoek 18-01-2024
Overlegcommissie 06-02-2024
Betekening van de beslissing 06-03-2024
Geldigheid van de vergunning 06-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens