#}

Grote Zavel 8-9
1000 Brussel

Wijzigen van het gebruik van een restaurant op het gelijkvloers van nr. 9 tot een snack (ijssalon), verwijderen van het trap van de handel en vervangen van het schrijnwerk van het gelijkvloers aan de voorkant van het gebouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1897862
Gemeentelijke referentie G352/2023
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 12-04-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 12-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-03-2024
 Einde van de opschorting 26-04-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 26-04-2024
Betekening van de beslissing 15-05-2024
Geldigheid van de vergunning 15-05-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens