#}

Rue de la Poudrière 68, 70, 72
1000 Brussel

Wijziging van de bestemming van een magazijn in een woningengebouw (20 eenheden : 4 x 1k, 12 x 2 k en 4 x 3k) en 10 parkingplatsen en 53 voor fiets, met het slopen / uitbreidingen, van nieuwe volume en interieurtransformaties

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Logistieke activiteiten 3.508 m² 495 m² Ontbrekend gegeven -3.013 m²
Huisvesting Niet meegedeeld 2.409 m² Ontbrekend gegeven 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1897711
Gemeentelijke referentie P344/2023
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 07-04-2023
Termijn voor het afgeven 90 dagen
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-05-2024
 Einde van de opschorting 17-05-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 17-05-2024
Betekening van de beslissing 06-06-2024
Geldigheid van de vergunning 05-06-2027
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens