#}

Dam 30-32
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wijzigen van de stedenbouwkundige vergunning D827/2020: herinrichten van de woningen, het plat dak op de 4de verdieping toegankelijk maken, plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel, wegnemen van de balkons aan de achtergevel, herzien van de gevelopeningen in de achtergevels en creëren van 2 openingen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 5 oktober 2023 tot donderdag 19 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 362 m² 362 m² Ontbrekend gegeven 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1896079
Gemeentelijke referentie D292/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-03-2023
Bijkomende elementen 07-08-2023
Volledig dossier 22-09-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 05-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 19-10-2023
Overlegcommissie 31-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 21-11-2023
 Einde van de opschorting 08-01-2024
Betekening van de beslissing 20-03-2024
Begin van de werken 01-04-2024
Geldigheid van de vergunning 20-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens