#}

Boulevard Anspach 56
1000 Brussel

Plaatsen van 6 uithangborden, 2 gelijklopend met de voorgevel, 2 loodrecht met de voorgevel en 2 stickers boven de ingangen

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 906 m² 906 m² 906 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1896039
Gemeentelijke referentie A291/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 24-03-2023
Volledig dossier 04-05-2023
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Betekening van de beslissing 27-07-2023
Begin van de werken 29-08-2023
Geldigheid van de vergunning 27-07-2026
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens