#}

Blaesstraat 218-228
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Veranderen van de winkelpuien van het gelijkvloers op nr 218-228; veranderen van het gebruik van een stoffenhandel naar een wassalon op nr 224, plaatsen van afvoerbuizen aan de achterkant van het gebouw (regularisatie)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 9 november 2023 tot donderdag 23 november 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1893567
Gemeentelijke referentie B222/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-03-2023
Bijkomende elementen 14-08-2023
Volledig dossier 27-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 09-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-11-2023
Overlegcommissie 05-12-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-12-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens