#}

Jan Palfynlaan 32
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wijzingen van het gebruik van een kantoor in studio, bouwen van een veranda en inrichten van een terras aan de achtergevel op het gelijkvloers van een appartementengebouw en verhogen van het gemenemuur nr. 34 (in overeenstemming brengen)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 21 september 2023 tot donderdag 5 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 44 m² 0 m² Ontbrekend gegeven -44 m²
Huisvesting 472 m² 542 m² Ontbrekend gegeven 70 m²
Andere 5.132 m² 5.132 m² Ontbrekend gegeven 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1892204
Gemeentelijke referentie J174/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 20-02-2023
Bijkomende elementen 03-08-2023
Volledig dossier 15-09-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 21-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-10-2023
Overlegcommissie 17-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 09-11-2023
 Einde van de opschorting 12-12-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 12-12-2023
Betekening van de beslissing 06-03-2024
Begin van de werken 22-04-2024
Geldigheid van de vergunning 06-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens