#}

Waaglaan 131
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Het slopen en herbouwen langs de rechter mandelige muur van een buitentrap aan de achtergevel; het wijzigen van de achtergevel van het bijgebouw (in overeenstemming brengen)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 23 maart 2023 tot donderdag 6 april 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1870469
Gemeentelijke referentie P86/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 02-02-2023
Bijkomende elementen 14-03-2023
Volledig dossier 20-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 23-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 06-04-2023
Betekening van de beslissing 17-05-2023
Geldigheid van de vergunning 17-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens