#}

Vlaamsesteenweg 167
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Inrichten van een privéterras op een bestaand plattedak op de 3de verdieping van een woninggebouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 14 september 2023 tot donderdag 28 september 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1869940
Gemeentelijke referentie F75/2023
Versie 1
Bezwaardossier 04/SFD/1936969

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 30-01-2023
Bijkomende elementen 10-07-2023
Volledig dossier 28-08-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 14-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 28-09-2023
Overlegcommissie 10-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-11-2023
 Einde van de opschorting 22-12-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 22-12-2023
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens