#}

Blekerijstraat 23
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Veranderen van de gelijkvloers van handel naar voorziening van collectief belang (In overeenstemming brengen) ; veranderen van een handel op de gelijkvloers van 73m² tot een voorziening van collectief belang

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 24 augustus 2023 tot donderdag 7 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 4.628 m² 5.013 m² 5.013 m² 385 m²
Handelszaak 385 m² 0 m² 0 m² -385 m²
Andere 212 m² 212 m² Ontbrekend gegeven 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1868920
Gemeentelijke referentie B48/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-01-2023
Bijkomende elementen 03-04-2023
Volledig dossier 23-05-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 24-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 07-09-2023
Overlegcommissie 19-09-2023
Betekening van de beslissing 07-11-2023
Geldigheid van de vergunning 06-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens