#}

Verdunstraat 247
1130 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Uitvoeren van structurele wijzigingen aan een appartementsgebouw (2 woningen): bestaande uit de herinrichting van de woningen, het slopen van de veranda aan de achtergevel (gebouwd zonder vergunning) en het slopen (gebouwd zonder vergunning)-herbouwen van een deel van de bijgebouwen langs de linker mandelige grens ; het bouwen van een balkon op de tweede verdieping (in overeenstemming brengen)

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 7 september 2023 tot donderdag 21 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 348 m² 331 m² 331 m² -18 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1866979
Gemeentelijke referentie V1/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 03-01-2023
Bijkomende elementen 07-06-2023
Volledig dossier 22-08-2023
Begin van openbaar onderzoek 07-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 21-09-2023
Overlegcommissie 03-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-11-2023
 Einde van de opschorting 02-02-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 02-02-2024
Betekening van de beslissing 14-02-2024
Geldigheid van de vergunning 14-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens