#}

Naam Jezusstraat 8
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Slopen 2 R+1 gebouwen, een R+2 gebouw en 3 magazijnen en het behouden 2 bomen om bouwen 2 sets van 8 woningen (2 x 1-slaapkamerappartementen, een duplex met 2 slaapkamers, een duplex met 3 slaapkamers, 2 x 3-slaapkamermaisonnettes en 2 x 4-slaapkamermaisonnettes), het herinrichten van het interieur van het huizenblok, het planten 3 bomen en het opzetten een winkel op nr. 81 Vlaamsesteenweg

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 7 maart 2024 tot donderdag 21 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 1.468 m² 43 m² Te bepalen -1.425 m²
Huisvesting 0 m² 1.339 m² Te bepalen 1.339 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1866933
Gemeentelijke referentie N3246/2022
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-12-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 07-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 21-03-2024
Overlegcommissie 09-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens