#}

Kapucijnenstraat 40
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Verkleinen van de commerciële ruimte en veranderen van de bestemming van een deel van de commerciële ruimte van het gelijkvloers naar woningen, opdelen van de verdiepingen en van het gelijkvloers aan de kant van de Kapucijnenstraat in 6 woningen (1 studio, 3 appartementen met 1 slaapkamer, 1 appartement met 2 slaapkamers en 1 appartement met 3 slaapkamers), verminderen van de dichtheid van de binnenterrein van huisblok, ophogen van het bijgebouw met één niveau, inrichten van 2 balkons langs de achtergevel, aanpassen en inrichten van dakkapellen aan de voor- en achterkant van het gebouw en vervangen van de ramen van de voorgevel

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Afbreken zonder heropbouwen Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 2 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 8 juni 2023 tot donderdag 22 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 106 m² 53 m² 53 m² -53 m²
Huisvesting 489 m² 529 m² 529 m² 40 m²
Andere 86 m² 69 m² 69 m² -17 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1866722
Gemeentelijke referentie C3233/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 28-12-2022
Bijkomende elementen 28-03-2023
Volledig dossier 30-05-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 08-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 22-06-2023
Overlegcommissie 04-07-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 18-07-2023
 Einde van de opschorting 22-12-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 22-12-2023
Betekening van de beslissing 31-01-2024
Geldigheid van de vergunning 31-01-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens