#}

Boulevard de Dixmude 40
1000 Brussel

Het afsluiten van het balkon van een flat aan de achterzijde van een flatgebouw (Overeenstemming brengen)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 104 m² 108 m² 108 m² 5 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1866012
Gemeentelijke referentie D3207/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 21-12-2022
Bijkomende elementen 21-03-2023
Volledig dossier 09-05-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 26-06-2023
Begin van de werken 12-12-2023
Geldigheid van de vergunning 26-06-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens