#}

Trassersweg 431
1120 Bruxelles

Openbaar onderzoek afgerond

Renoveren van een ééngezinswoning: verbouwen van een achtergebouw, bouwen van een bijgebouw op het platte dak, creëren van een trap en vervangen van het buitenschrijnwerk

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 11 mei 2023 tot donderdag 25 mei 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1864230
Gemeentelijke referentie T3150/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 07-12-2022
Bijkomende elementen 30-01-2023
Volledig dossier 02-05-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-05-2023
Einde van openbaar onderzoek 25-05-2023
Overlegcommissie 07-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 04-07-2023
 Einde van de opschorting 15-11-2023
Betekening van de beslissing 14-12-2023
Geldigheid van de vergunning 13-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens