#}

Houba de Strooperlaan 788
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Enerzijds, bouwen van een veranda (in overeenstemming brengen) ; en anderzijds, wijzigen van de bestemming van de garage van woning naar kantoor voor vrijberoep, bijkomende met woning en vervangen van de garagedeur door een raam

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 9 maart 2023 tot donderdag 23 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 430 m² 446 m² 446 m² 16 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1857721
Gemeentelijke referentie H2589/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 11-10-2022
Bijkomende elementen 10-01-2023
Volledig dossier 01-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 09-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 23-03-2023
Overlegcommissie 04-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 16-05-2023
 Einde van de opschorting 09-10-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 09-10-2023
Betekening van de beslissing 16-11-2023
Geldigheid van de vergunning 16-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens