#}

Rue François Vekemans 198A-200A
1120 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Enerzijds, het wijzigen van het gebruik van het commerciële gelijkvloers tot café (Bunker Bank Bar) en, anderzijds, inrichten van de eerste verdieping tot een appartement met 3 kamers

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 16 maart 2023 tot donderdag 30 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 437 m² 301 m² 301 m² -137 m²
Huisvesting 532 m² 669 m² 669 m² 137 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1852230
Gemeentelijke referentie F2122/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 18-08-2022
Bijkomende elementen 21-12-2022
Volledig dossier 14-03-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 16-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 30-03-2023
Overlegcommissie 11-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 12-04-2023
 Einde van de opschorting 19-06-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 19-06-2023
Betekening van de beslissing 28-06-2023
Geldigheid van de vergunning 28-06-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens