NL    FR

Frans Vekemansstraat 200A
1120 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1852230
Gemeentelijke referentie F2122/2022
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
 Openbaar onderzoek van donderdag 16 maart 2023 tot donderdag 30 maart 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds, het wijzigen van het gebruik van het commerciële gelijkvloers tot café (Bunker Bank Bar) en, anderzijds, inrichten van de eerste verdieping tot een appartement met 3 kamers

Chronologie

Fase Datum
Indiening 18-08-2022
Bijkomende elementen 21-12-2022
Volledig dossier 14-03-2023
Begin van openbaar onderzoek 16-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 30-03-2023
Overlegcommissie 11-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 12-04-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeente
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 437 m² 301 m² Te bepalen
Huisvesting 532 m² 669 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-11-2021 04/PFD/1822899
24-11-2010 PU/523949 19-01-2011
16-10-2007 04/IPECL3/451763 08-10-2007
03-09-2007 CL3/517809
09-05-2006 ENS/514869 24-08-2006
23-08-2002 C_TMP/440133 14-08-2002
04-02-2002 PU/509977 08-08-2002
11-02-2000 ENS/508109 02-08-2000

Tijdslijn