#}

Verdunstraat 79
1130 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Enerzijds afbreken en herbouwen van een uitbreiding aan de achterkant van een ééngezinswoning en anderzijds vervangen van de ramen aan de voorgevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 19 januari 2023 tot donderdag 2 februari 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1848094
Gemeentelijke referentie V1744/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 06-07-2022
Bijkomende elementen 31-10-2022
Volledig dossier 09-01-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 19-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 02-02-2023
Overlegcommissie 14-02-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 03-04-2023
 Einde van de opschorting 09-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 09-08-2023
Betekening van de beslissing 31-08-2023
Begin van de werken 26-02-2024
Geldigheid van de vergunning 31-08-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens