#}

Chaussée romaine
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Afbreken van de garage en bouwen van een eengezinswoning

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 27 april 2023 tot donderdag 11 mei 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 0 m² 190 m² 190 m² 190 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1846984
Gemeentelijke referentie R1638/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 27-06-2022
Bijkomende elementen 12-01-2023
Volledig dossier 21-04-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 27-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 11-05-2023
Overlegcommissie 23-05-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-06-2023
 Einde van de opschorting 03-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 04-08-2023
Betekening van de beslissing 31-08-2023
Geldigheid van de vergunning 31-08-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens