#}

Emile Bockstaellaan 238
1020 Brussel

Enerzijds sluiten van de balkons op de 2e en 3e verdieping in overstemming brengen); en anderzijds renoveren van de achtergevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 509 m² 520 m² Ontbrekend gegeven 11 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1843815
Gemeentelijke referentie E1190/2022
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 25-05-2022
Termijn voor het afgeven 90 dagen
 Opschorting (Gewijzigd project) 18-07-2023
 Einde van de opschorting 19-02-2024
Betekening van de beslissing 20-03-2024
Geldigheid van de vergunning 20-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens