#}

de Wautierstraat 93
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Delen een eengezienswonin in 2 woningen (1 appartement met 1 slaapkamer en 1 triplex met 4 slaapkamers), afbreken en herbouwen het bijgebouw op het gelijkvloers, bouwen op de eerste verdieping een bijgebouw en op een deel van de tuin waterdicht maken

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 31 augustus 2023 tot donderdag 14 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 247 m² 290 m² 290 m² 43 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1843411
Gemeentelijke referentie W1138/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 23-05-2022
Bijkomende elementen 20-11-2023
Volledig dossier 05-01-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 31-08-2023
Einde van openbaar onderzoek 14-09-2023
Overlegcommissie 26-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-09-2023
 Einde van de opschorting 20-12-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 20-12-2023
Betekening van de beslissing 24-01-2024
Geldigheid van de vergunning 24-01-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens