NL    FR

Hubert Stiernetstraat 46
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1838111
Gemeentelijke referentie H387/2022
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van donderdag 26 januari 2023 tot donderdag 9 februari 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds het bedekken van de binnenplaats en het vervangen van het schuine dak van het achterhuis door een plat dak (brengen in overeenstemming), anderzijds het aanleggen van een kleine tuin, het toevoegen van een dakkappel aan de straatzijde en een dakkappel aan de achterzijde en het verdelen van de eengezinswoning huis in 3 wooneenheden (een duplex met 1 slaapkamer, een studio en een duplex met 2 slaapkamers)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 15-04-2022
Bijkomende elementen 07-12-2022
Volledig dossier 18-01-2023
Begin van openbaar onderzoek 26-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 09-02-2023
Overlegcommissie 21-02-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 28-02-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 205 m² 244 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn