#}

Kloosterstraat 43
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Uitbreiden van een woning (studio) op het gelijkvloers van een woongebouw

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 27 oktober 2022 tot donderdag 10 november 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1831940
Gemeentelijke referentie C199/2022
Versie 1
Bezwaardossier 04/SFD/1871323

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 16-02-2022
Bijkomende elementen 17-06-2022
Volledig dossier 26-08-2022
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 27-10-2022
Einde van openbaar onderzoek 10-11-2022
Overlegcommissie 22-11-2022
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens