#}

Boulevard Emile Bockstael 203-205
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Het wijzigen van het bestemming van de gelijksvloer naar oorzieningen van collectief belang (tandartspraktijk) en van de 1e en 2e verdieping van wonen naar voorzieningen van collectief belang (tandartspraktijk), het creëren van een duplex op de 3e en 4e verdieping, het bouwen van een lift en een dakkapel op de achtergevel

Brussel
Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 12 januari 2023 tot donderdag 26 januari 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1827817
Gemeentelijke referentie E15/2022
Versie 1
Bezwaardossier 04/SFD/1906209

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 04-01-2022
Bijkomende elementen 03-11-2022
Volledig dossier 28-12-2022
Begin van openbaar onderzoek 12-01-2023
Einde van openbaar onderzoek 26-01-2023
Overlegcommissie 07-02-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 23-02-2023
 Einde van de opschorting 24-03-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 24-03-2023
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens