Beursstraat 42
1000 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1820202
Identificatiecode1820202
Gemeentelijke referentieB1128/2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 26-10-2021
Extra elementen 16-12-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

aanpassen van de winkelpui (in overeenstemming brengen)

Betrokken percelen

21004A0840/00H005

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
12-02-2019 04/PU/1702348 19-03-2020 Toegekend
31-10-2017 PU/655646 Geweigerd

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn