#}

Edmond Tollenaerestraat 24
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Eenerzijds, vergroten van een eengezinwoning op het gelijksvloer met een wijziging van de bestemming van een winkel tot woning en het creëren van een dakkapel op de achtergevel (in overeenstemming brengen), en, anderzijds, creëren van een gang van de huis tot de atelier (in de tuin) en wijzigen van een video workshop atelier in de bestaande atelier en, tenslot, creëren van een woning in de zolder

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 15 december 2022 tot donderdag 29 december 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1789501
Gemeentelijke referentie E637/2021
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 11-06-2021
Bijkomende elementen 26-02-2024
Volledig dossier 23-11-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-12-2022
Einde van openbaar onderzoek 29-12-2022
Overlegcommissie 10-01-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 11-04-2023
 Einde van de opschorting 20-03-2024
Betekening van de beslissing 25-03-2024
Geldigheid van de vergunning 25-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens