Korte Beenhouwersstraat 15-19
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1784962
Gemeentelijke referentie B470/2021
Gebruikersnaam 1784962
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 23 juni 2022 tot donderdag 7 juli 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Enerzijds het aanpassen van de voorgevels, het wijzigingen van het gebruik van commerciële vloeren in restaurants, het veranderen van de bestemming van de 1e verdiepingen van de woning in restaurants, het verbinden de gebouwen door gaten in de aangrenzende muren (in overeenstemming brengen) ; anderzijds het plaats een woning op de zolder, het creëer een aparte ingang voor woningen, het regelen een terras met een erker en een dakkapel op de achtergevel op n°15 en een volume van verbinding tussen de 2 zolder met 2 ramen, het veranderen de gevels en het wijzigen de frames van de vloeren naar de voorgevel

Chronologie

Fase Datum
Indiening 03-05-2021
Bijkomende elementen 28-02-2022
Begin van openbaar onderzoek 23-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 07-07-2022
Overlegcommissie 19-07-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 20-07-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 161 m² 168 m² Te bepalen
Handelszaak 221 m² 221 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
07-06-2022 04/IPEEXT/1844293 05-07-2022
22-02-2022 04/IPEEXT/1832380 28-03-2022
10-06-2021 04/IPEEXT/1789183 18-06-2021
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
22-01-2021 04/IPEEXT/1773056 18-02-2021
04-03-2020 04/IPEEXT/1743936 31-07-2020
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019

Tijdslijn