Kazernestraat 86-88
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PU/1781209
Gemeentelijke referentie C334/2021
Gebruikersnaam 1839091
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 5 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

Wijziging van bestemming van bureau tot in 18 wooneenheden met balkonopbouw; behouden van de commerciële bestemming; vervangen van de raamkaders (hout of pvc) door nieuw donkergrijs houten chassis (RAL 7016); behouden van de straatgevel en wijzigen van de deuren in de vierde travee tot een raam; verwijderen van de vaste hekwerk; behouden van het verwijderen van het daklokaal; plaatsen van fotovoltaïsche panelen; afbreken van een deel van de lichtschacht en creëren van een opening op een binnenkoer; verwijderen van de koeroverkapping aan de achtergevel om een tuin en balkons te creëren

Chronologie

Fase Datum
Indiening 31-03-2021
Begin van openbaar onderzoek 05-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 19-05-2022
Overlegcommissie 31-05-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeente
DBDMH
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 1.538 m² 0 m² Te bepalen
Handelszaak 441 m² 246 m² Te bepalen

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
02-07-2015 CL3/566928 04-09-2015
20-10-1995 PU/504776 15-03-2000

Tijdslijn