Franklin Rooseveltlaan 91
1050 Brussel

  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1777248
Identificatiecode1777248
Gemeentelijke referentieF215/2021

Chronologie

Stap Datum
Indiening 26-02-2021
Extra elementen 17-05-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier 31-05-2021
Kennisgeving van besluit 13-10-2021

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

wijzigen van de bestemming van een kantoor (vrij beroep) naar huisvesting

Betrokken percelen

21822R0258/00S002

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 955 m² 1.046 m² 1.046 m²
Kantoor 92 m² 0 m² 0 m²

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
28-05-2010 PU/519446 02-09-2010 Toegekend
30-12-2004 PU/512857 08-03-2005 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

90 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn