Terplaststraat 91
1020 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PU/1743974
Identificatiecode1743974
Gemeentelijke referentieT191/2020

Chronologie

Stap Datum
Indiening 09-03-2020
Extra elementen 18-09-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 02-10-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

in overeenstemming brengen van de wijziging van een garage naar een leefruimte

Betrokken percelen

21816C0233/00C007

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
27-02-2021 04/GOU_PU/1777734 In onderzoek
26-10-2018 PU/703224 18-11-2019 Geweigerd

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn