#}

Koningsplein
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Herinrichten van het Koningsplein en van de verlichting van de gevels van de gebouwen langs het plein, evenals het Museumplein, het Museum voor Oude Kunst en het Rekenhof

Wettelijke basis

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 8 september 2021 tot donderdag 7 oktober 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFU/659813
Gemeentelijke referentie R576/2018
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 15-12-2017
Volledig dossier 19-07-2021
Termijn voor het afgeven 195 dagen
Begin van openbaar onderzoek 08-09-2021
Einde van openbaar onderzoek 07-10-2021
Overlegcommissie 20-10-2021
Betekening van de beslissing 23-08-2023
Geldigheid van de vergunning 23-08-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens