#}

Heuvelstraat 8
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Transformer la vitrine et l'entrée au niveau de rez-de-chaussée.

Urban.brussels
Wettelijke basis

Verbouwen of renoveren zonder wijzigen van het volume

Openbaar onderzoek

van maandag 21 juni 2010 tot maandag 5 juli 2010

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 153 m² 153 m² Geweigerd 0 m²
Huisvesting 80 m² 80 m² Geweigerd 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFU/235998
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 26-08-2009
Bijkomende elementen 02-02-2010
Volledig dossier 17-05-2010
Begin van openbaar onderzoek 21-06-2010
Einde van openbaar onderzoek 05-07-2010
Overlegcommissie 13-07-2010
Betekening van de beslissing 23-12-2010
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens