#}

Boterstraat 38
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Aanvraag voor de verbouwing en restauratie van een beschermd monument
- werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om het pand conform de laatste vergunning te brengen (afgeleverd in 1998);
- restaureren van de historische gevel;
- bestemmingswijziging van horeca naar detailhandel;
- herbestemming van een deel van de handelsruimte ten voordele van de woningen (van een 1-slaapkamerappartement naar een 2-slaapkamerappartement).

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Realiseren van handelingen en werken met betrekking tot een goed dat op de bewaarlijst staat of dat beschermd is of waarvan de inschrijvings- of beschermingsprocedure is geopend Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 7 maart 2024 tot donderdag 21 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 348 m² 285 m² Te bepalen -63 m²
Huisvesting 161 m² 203 m² Te bepalen 42 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFU/1926013
Gemeentelijke referentie B119/2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 12-12-2023
Volledig dossier 26-01-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 07-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 21-03-2024
Overlegcommissie 02-04-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 07-05-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemeentecollege
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens