#}

Regentschapsstraat 32
1000 Brussel

Restaurer les toitures des annexes arrières et galeries latérales + travaux annexes (phase II) de la Grande Synagogue et bâtiment consistoire

Urban.brussels
Wettelijke basis

Verbouwen of renoveren zonder wijzigen van het volume

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFU/175038
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

 De betekening zou niet voor de overlegcommissie mogen plaatsvinden

Chronologie
Indiening 23-05-2006
Bijkomende elementen 03-07-2006
Volledig dossier 03-08-2006
Overlegcommissie 08-05-2012
Betekening van de beslissing 22-03-2007
Geldigheid van de vergunning 21-03-2009
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens