#}

Avenue de Vilvorde
1130 Brussel

Aanleggen van 18 kabels van 36 kV op privéterrein, plus twee optische vezels en het creëren van een waterdoorlatende bedekking.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1918605
Gemeentelijke referentie INFO_V297/2024
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 26-10-2023
Bijkomende elementen 08-12-2023
Volledig dossier 18-01-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 25-03-2024
Begin van de werken 10-06-2024
Geldigheid van de vergunning 25-03-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens