#}

Emile De Motlaan 19
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wijzigen van de stedenbouwkundige vergunning afgegeven op 07/04/2022 (wijzigingsvergunning : E406/2019) :
- de ondergrondse verdieping wijzigen en aanpassen om het aantal parkeerplaatsen te verhogen van 24 naar 30 plaatsen en warmtepompen te installeren voor het nieuwe verwarmingssysteem ;
- het aantal plaatsen in de fietsenruimte op de gelijkvloers verhogen van 60 naar 67 plaatsen ;
- het licht aanpassen van de overall plannen om na te leven aan PBM en brandnormen.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 8 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 6 september 2023 tot donderdag 5 oktober 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1906627
Gemeentelijke referentie E740/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 30-06-2023
Volledig dossier 01-08-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 06-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-10-2023
Overlegcommissie 24-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 24-11-2023
 Einde van de opschorting 20-12-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 20-12-2023
Betekening van de beslissing 22-01-2024
Geldigheid van de vergunning 22-01-2027
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens