#}

Loksumstraat
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Het creëren van een geëlektrificeerde busterminus in de Loksumstraat/Sint-Goedeleplein op het grondgebied van de Stad Brussel

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 1 maart 2023 tot donderdag 30 maart 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1864665
Gemeentelijke referentie L71/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 09-12-2022
Volledig dossier 27-01-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 01-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 30-03-2023
Overlegcommissie 25-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 12-05-2023
 Einde van de opschorting 03-08-2023
Betekening van de beslissing 06-10-2023
Begin van de werken 08-04-2024
Geldigheid van de vergunning 06-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens