#}

Baljuwstraat
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Vernieuwen van de tramsporen, de bereikbaarheid van de halte “Bailli” aanpassen aan de gestelde normen, inrichten van de publieke ruimte rond de haltes, invoegen van een zone met beperkte toegang voor auto’s, plaatsen van 4 losstaande MUPI’S.

Urban.brussels
Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 7 september 2022 tot donderdag 6 oktober 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1847035
Gemeentelijke referentie B2066/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 28-06-2022
Volledig dossier 12-08-2022
Begin van openbaar onderzoek 07-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 06-10-2022
Overlegcommissie 19-10-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 15-02-2023
 Einde van de opschorting 09-02-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 09-02-2023
Betekening van de beslissing 16-05-2023
Geldigheid van de vergunning 16-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens