#}

Meiseselaan
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Herstructureren van de R21-wegas ; omvormen van de autosnelweg 123 tot stadsboulevard; instellen van tweerichtingsverkeer op de Van Praetlaan, verwijderen van de doorvoerroutes op de Vuurkruisenlaan; versterken van de GEN-fietsinfrastructuur en het aanmaken van een Parkweg met een fiets- en voetgangersstrook.

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 7 april 2023 tot zaterdag 6 mei 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1844326
Gemeentelijke referentie V1862/2022
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 03-06-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 07-04-2023
Einde van openbaar onderzoek 06-05-2023
Overlegcommissie 20-06-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 01-03-2023
Betekening van de beslissing 26-07-2023
Geldigheid van de vergunning 26-07-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens