#}

Stalingradlaan 1-117
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Heraanleggen van de Avenue de Stalingrad en haar kruispunten met de Boulevard du Midi, Rue Frédéric Basse, Rue de la Fontaine, Rue Roger van der Weyden, de la Roue en Place Roupe.
Gedeeltelijke wijzigingen van bouwvergunning PU 04/PFD/582158: nieuwe indeling van de rookafvoerroosters van het station
Grondwet.

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 19 september 2022 tot dinsdag 18 oktober 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1831821
Gemeentelijke referentie S1902/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 16-02-2022
Bijkomende elementen 22-06-2022
Volledig dossier 27-07-2022
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 19-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 18-10-2022
Overlegcommissie 29-11-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 10-01-2023
 Einde van de opschorting 02-10-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 02-10-2023
Betekening van de beslissing 30-10-2023
Geldigheid van de vergunning 30-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens