Heembeeksestraat
1120 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1827328
Gemeentelijke referentie H259/2022
Gebruikersnaam 1827328
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 20 april 2022 tot donderdag 16 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Andere Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed

Voorwerp van de aanvraag

Een tramlijn (T10) creëren en de openbare ruimte aanleggen tussen de Vuurkruisenlaan en de Bruynstraat; de Heembeekstraat, het Zavelputplein, de François Vekemansstraat, de groene weg, het voorpleinplein van het Mandela-stadion, de Ransbeekstraat (tussen het stadion en de Tyraslaan), de Tyraslaan en de Bruynstraat (van de Tyraslaan tot de naamloze militaire straat) volledig, van gevel tot gevel heraanleggen.

Documenten

  Documenten hier beschikbaar
 04PFD1827328_RI_005_BV_ER_DEEL 03_NIET-technische-samenvatting.pdf
 04PFD1827328_RI_004_BV_ER_DEEL02_WERF.pdf
 04PFD1827328_RI_003_BV_ER_DEEL01.pdf
 04PFD1827328_RI_002_BV_VEREKLARENDE-NOTA-compressé.pdf
 Annexe 1 - Formulaire Agent.pdf
 Formulaire annexe 1 PU.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_01.pdf
 Preuve_Avertissement_02.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_02.pdf
 Mandat_01.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_03.pdf
 Preuve_Avertissement_06.pdf
 Preuve_Avertissement_10.pdf
 001_PU_Annexe 1.pdf
 010_PU_Etude photometrique_TYRAS BM.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_09.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_07.pdf
 Preuve_Avertissement_01.pdf
 Preuve_Avertissement_03.pdf
 Preuve_Avertissement_04.pdf
 Preuve_Avertissement_12.pdf
 Annexe_2_08.pdf
 Annexe_2_13.pdf
 006_PU_Etude photometrique_HEEMBEEK Sibelga.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_13.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_11.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_10.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_14.pdf
 PU_Plans_synthèse_1_plans.pdf
 Preuve_Avertissement_07.pdf
 Preuve_Avertissement_08.pdf
 Preuve_Avertissement_14.pdf
 Annexe_2_02.pdf
 Annexe_2_03.pdf
 Annexe_2_09.pdf
 Annexe_2_12.pdf
 Annexe_2_15.pdf
 Annexe_2_17.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_04.pdf
 009_PU_Etude photometrique_RANSBEEK Sibelga.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_08.pdf
 PU_Plans_synthèse_1_plans.pdf
 Formulaire_SIAMU_01.pdf
 Preuve_Avertissement_11.pdf
 Preuve_Avertissement_13.pdf
 Annexe_2_01.pdf
 Annexe_2_04.pdf
 Annexe_2_06.pdf
 Annexe_2_14.pdf
 Annexe_2_16.pdf
 Annexe_2_18.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_05.pdf
 011_PU_Etude photometrique_BRUYN Sibelga.pdf
 007_PU_Etude photometrique_VEKEMANS Sibelga.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_06.pdf
 Rapport d’Incidences ou Note_EI_12.pdf
 Preuve_Avertissement_05.pdf
 Preuve_Avertissement_09.pdf
 Annexe_2_05.pdf
 Annexe_2_07.pdf
 Annexe_2_11.pdf
 Annexe_2_19.pdf
 Annexe_2_20.pdf
 Annexe_2_23.pdf
 Annexe_2_28.pdf
 Annexe_2_31.pdf
 Annexe_2_34.pdf
 Annexe_2_24.pdf
 Annexe_2_27.pdf
 Annexe_2_30.pdf
 Annexe_2_40.pdf
 Annexe_2_43.pdf
 Annexe_2_47.pdf
 Annexe_2_22.pdf
 PU_Plans_synthèse_2_coupes.pdf
 Annexe_2_25.pdf
 Annexe_2_29.pdf
 Annexe_2_36.pdf
 Annexe_2_37.pdf
 Annexe_2_38.pdf
 Annexe_2_39.pdf
 Annexe_2_41.pdf
 Annexe_2_50.pdf
 Annexe_2_52.pdf
 Annexe_2_56.pdf
 Annexe_2_58.pdf
 Annexe_2_60.pdf
 Annexe_2_61.pdf
 Annexe_2_63.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL14_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL14.pdf
 PU_Plans_synthèse_2_coupes.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL16_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL16_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC1-2_PL2.pdf
 PU_Plan_SEC2_PL3.pdf
 PU_Plan_SEC2_PL4.pdf
 PU_Plan_SEC2_PL4_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC2_PL4_sansdemolition.pdf
 Annexe_2_21.pdf
 Annexe_2_32.pdf
 Annexe_2_33.pdf
 Annexe_2_35.pdf
 Annexe_2_42.pdf
 Annexe_2_48.pdf
 Annexe_2_51.pdf
 Annexe_2_53.pdf
 Annexe_2_55.pdf
 PU_Plan_Carnet de détails techniques voirie.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL15_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL15_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL16.pdf
 PU_Plan_SEC2_PL3_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC2_PL3_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC1-2_PL2_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC2_PL4_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC3_PL5_sansdemolition.pdf
 Annexe_2_44.pdf
 Annexe_2_46.pdf
 Annexe_2_49.pdf
 Annexe_2_54.pdf
 Annexe_2_57.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL15.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL15_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC1_PL1.pdf
 PU_Plan_SEC1_PL1_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC1_PL1_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC1_PL1_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC3_PL5.pdf
 PU_Plan_SEC4_PL6.pdf
 PU_Plan_SEC4_PL6_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC4_PL6bis_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC4-5_PL7_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC3_PL5_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC4_PL6_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC4_PL6_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC4_PL6bis.pdf
 PU_Plan_SEC4-5_PL7_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC5_PL8_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC4-5_PL7_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC5_PL8_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC5_PL9_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC5_PL9_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC6_PL10.pdf
 PU_Plan_Carnet de coupes d'aménagement.pdf
 PU_Plan_SEC6_PL11_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC6-7_PL12.pdf
 PU_Plan_SEC6-7_PL12_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL13.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL13_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL13_sansdemolition.pdf
 Annexe_2_59.pdf
 Annexe_2_62.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL14_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL16_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC1-2_PL2_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC2_PL3_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC4_PL6bis_impetrants.pdf
 Note_explicative_01.pdf
 PU_Plan_SEC6_PL10_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC6_PL11.pdf
 PU_Plan_SEC6_PL11_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC6-7_PL12_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC6-7_PL12_sansdemolition.pdf
 Photos_01.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL13_SITEX.pdf
 Plan_Plan de localisation.pdf
 Annexe_2_10.pdf
 Annexe_2_26.pdf
 Annexe_2_45.pdf
 PU_Plan_SEC1-2_PL2_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC3_PL5_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC5_PL8_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC7_PL14_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC5_PL9.pdf
 008_PU_Etude photometrique_CHEMIN VERT Sibelga.pdf
 PU_Plan_SEC6_PL10_sansdemolition.pdf
 PU_Plan_SEC4-5_PL7.pdf
 PU_Plan_SEC5_PL8.pdf
 PU_Plan_SEC4_PL6bis_SITEX.pdf
 PU_Plan_SEC5_PL9_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC6_PL10_impetrants.pdf
 PU_Plan_SEC6_PL11_SITEX.pdf
 Déclaration_Demandeur_01.pdf

Contact voor dit dossier

Bezwaren en opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen beschikbaar op de website van de gemeente of op panelen van het openbaar onderzoek elk bezwaar over dit dossier dat niet bij het gemeentebestuur wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vraag over het dossier
info@urban.brussels of via de gemeentebeheerder.
Vermeld in je communicatie de referentie in Nova en de betreffende

Chronologie

Fase Datum
Indiening 04-01-2022
Bijkomende elementen 21-02-2022
Begin van openbaar onderzoek 20-04-2022
Einde van openbaar onderzoek 16-06-2022
Overlegcommissie 28-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

LB
Mobiel Brussel
Vivaqua
DBDMH
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
16-02-2022 04/PFD/1831698
22-11-2021 04/PFD/1822899
01-02-2021 04/PFD/1774268 01-10-2021
06-03-2020 04/PFD/1744210 01-03-2021
10-10-2018 04/PFD/701513 28-03-2019
14-09-2018 04/PFD/698623 23-07-2019
12-10-2017 04/PFD/653947 16-11-2017
19-12-2016 PU/621859 23-11-2017
25-02-2016 04/PFD/593955 27-04-2016
31-05-2011 PU/523295
27-11-2002 PU/512139 30-10-2003
03-01-1995 ENS/505370

Tijdslijn