string(81) "Idle timeout reached for "https://api.brussels/api/nova-api/graph/1.0.0/graphql"." Vergunning 04/PFD/1827328 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest #}

Heembeeksestraat
1120 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Een tramlijn (T10) creëren en de openbare ruimte aanleggen tussen de Vuurkruisenlaan en de Bruynstraat; de Heembeekstraat, het Zavelputplein, de François Vekemansstraat, de groene weg, het voorpleinplein van het Mandela-stadion, de Ransbeekstraat (tussen het stadion en de Tyraslaan), de Tyraslaan en de Bruynstraat (van de Tyraslaan tot de naamloze militaire straat) volledig, van gevel tot gevel heraanleggen.

173 bomen te kappen
Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Andere Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 20 april 2022 tot donderdag 16 juni 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1827328
Gemeentelijke referentie H259/2022
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 04-01-2022
Bijkomende elementen 21-02-2022
Volledig dossier 02-03-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 20-04-2022
Einde van openbaar onderzoek 16-06-2022
Overlegcommissie 26-07-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 12-09-2022
 Einde van de opschorting 02-11-2022
Betekening van de beslissing 10-11-2022
Begin van de werken 09-01-2023
Geldigheid van de vergunning 10-11-2025
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens