#}

Hallenstraat 1-35
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Heraanleg van de omgeving Brucity met inbegrip van volgende straten : Hallenstraat, Zwarte Lievevrouwstraat, Kiekenstraat, Visverkoperstraat, Bisschopsstraat, Sint-Katelijnestraat, Laekensestraat, Augustijnenstraat

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 12 januari 2022 tot donderdag 10 februari 2022

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1795271
Gemeentelijke referentie H1283/2021
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 28-07-2021
Bijkomende elementen 14-10-2021
Volledig dossier 26-11-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 12-01-2022
Einde van openbaar onderzoek 10-02-2022
Overlegcommissie 23-02-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 22-04-2022
 Einde van de opschorting 08-06-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 08-06-2022
Betekening van de beslissing 12-07-2022
Begin van de werken 20-04-2023
Geldigheid van de vergunning 12-07-2025
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens