#}

Adolphe Maxlaan 11-161
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Réaménager le boulevard Adolphe Max et des rue du Finistère, de la Fiancée, du Pont Neuf, Saint Pierre de Malines (entre le boulevard Emile Jacqmain et Adolphe Max)

41 bomen te kappen
Wettelijke basis

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 18 augustus 2021 tot donderdag 16 september 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1770172
Gemeentelijke referentie A589/2021
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 18-12-2020
Bijkomende elementen 13-04-2021
Volledig dossier 27-05-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 18-08-2021
Einde van openbaar onderzoek 16-09-2021
Overlegcommissie 28-09-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 17-12-2021
 Einde van de opschorting 19-01-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 21-01-2022
Betekening van de beslissing 14-06-2022
Geldigheid van de vergunning 14-06-2025
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens