de Tyraslaan 90-100
1120 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Vellen van een of meerdere hoogstammige bo(o)m(en) (gelegen buiten de weg)Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 7 van het besluit
  • Plaatsen of wijzigen van een telecommunicatie-installatieHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 10 van het besluit

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PFD/1755206
Identificatiecode1755206
Leefmilieu BrusselIPE/1A/2020/1756007

Chronologie

Stap Datum
Indiening 17-07-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Réaliser un dépôt de bus pour la STIB

Betrokken percelen

21819A0032/00K000, 21819A0032/00F000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
24-11-2017 04/PFD/657609 In onderzoek
08-11-2017 04/PFD/656260 26-07-2018 Toegekend
27-07-2016 04/PFD/606917 05-10-2016 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

Gegevens niet beschikbaar

Documenten Stedenbouw en milieu

Geen document beschikbaar

Tijdlijn