Waterloolaan
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1753600
Gebruikersnaam 1753600
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 28 juni 2022 tot dinsdag 28 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed

Voorwerp van de aanvraag

Créer 2 édicules ascenseurs dans la station Hôtel des Monnaies et transformer intérieurement la station pour l'accès aux personnes à mobilité réduite de part et d'autre du Boulevard de Waterloo côté SPF Justice et côté Porte de Hal ; modifier deux escaliers de sortie de secours existants en accès piétons ouvert, couvrir les accès côté parc pour unifier les deux éléments et permettre de protéger les utilisateurs de la pluie, d'accueillir des racks à vélo et pouvoir fermer l'accès escalier les soirs grâce à un volet roulant intégré dans l'épaisseur de cette structure couvrante ; abattre 6 arbres côté parvis du SPF Justice.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 03-07-2020
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
06-10-2020 04/PFD/1762221 14-02-2022
13-07-2016 04/PFU/605853 13-11-2017
12-07-2016 04/PFD/605586 14-12-2016

Tijdslijn