#}

Anspachlaan 63-69A
1000 Brussel

Modifier l’affectation, démolir partiellement, rénover et étendre l'ancien complexe "Bourse Center" en un bâtiment multifonctionnel (bureaux, logements et commerces).

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 2.341 m² 2.061 m² 2.061 m² -280 m²
Grote speciaalzaak 0 m² 3.423 m² 3.423 m² 3.423 m²
Kantoor 16.180 m² 7.648 m² 7.648 m² -8.532 m²
Huisvesting 0 m² 5.063 m² 5.063 m² 5.063 m²
Andere 297 m² 1.461 m² 1.461 m² 1.164 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PFD/1725562
Gemeentelijke referentie A1136/2019
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 13-09-2019
Termijn voor het afgeven 105 dagen
 Opschorting (Afzonderlijke administratieve akte) 25-08-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 19-05-2022
Betekening van de beslissing 26-10-2022
Begin van de werken 04-04-2024
Geldigheid van de vergunning 26-10-2025
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens