#}

Antwerpsesteenweg 254
1000 Brussel

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/IPEMOD/1913282

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Wijziging van de voorwaarden milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 11-09-2023
Betekening van de beslissing 27-05-2024
Geldigheid van de vergunning 02-08-2036
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens