#}

de Berlaimontlaan 1
1000 Brussel

Wettelijke basis

wijziging §64

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/IPEMOD/1748717

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Wijziging van de voorwaarden milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 12-05-2020
Betekening van de beslissing 16-06-2020
Geldigheid van de vergunning 15-02-2025
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens