#}

Haachtsesteenweg 1213
1130 Brussel

Plaatsen van een uitstalraam aan de voorgevel, wijzigen van de dakvenster aan de voorgevel, plaatsen van een dakvenster, een uitbreiding op twee verdeipingen en een terras aan de achtergevel, bouwen van een uitbreiding op twee verdiepingen langs de zijgevel voor het inrichten van een kantoor, aanleggen van een parking in de achteruitbouwzone (uitgevoerde werken)

Urban.brussels
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 162 m² 319 m² Geweigerd 157 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/GOU/620412
Versie 1
Oorspronkelijk dossier PU/589973

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Ontbrekend gegeven

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 02-12-2016
Betekening van de beslissing 09-06-2017
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens