#}

Nieuwland 75-77
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Ophogen van het lagere schoolgebouw van het Sint-Jan Berchmanscollege om 4 klaslokalen en een pedagogische daktuin toe te voegen, renoveren van de voorgevel en oprichten van een externe passerelle tussen de kleuterschool en de lagere school.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 15 februari 2023 tot donderdag 16 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 3.658 m² 4.458 m² 4.458 m² 800 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/ECO/1863589
Gemeentelijke referentie T24/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 29-11-2022
Bijkomende elementen 20-12-2022
Volledig dossier 10-01-2023
Termijn voor het afgeven 95 dagen
Begin van openbaar onderzoek 15-02-2023
Einde van openbaar onderzoek 16-03-2023
Overlegcommissie 18-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 19-05-2023
 Einde van de opschorting 03-07-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 13-07-2023
Betekening van de beslissing 18-08-2023
Geldigheid van de vergunning 18-08-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens